Verksamhetsområden

På Advokatfirman Pedersen är vi inriktade på att tillgodose det moderna affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning. Hos oss får Du kvalificerad rådgivning inom affärsjuridikens alla områden, men tonvikten i vår verksamhet ligger på entreprenadrätt, konsulträtt, offentlig upphandling och fastighetsrätt.

Advokatfirman Pedersen har stor erfarenhet av att bistå med råd och stöd vid planering av infrastrukturprojekt, upprättandet av förfrågningsunderlag, kravspecifikationer, genomförandet av offentliga och privata upphandlingar, förhandlingar, avtalsskrivning och avtalstolkning, genomförandet av efterbehandlingsentreprenader, utkrävande av konsultansvar, samt vid domstolsprocesser, skiljeförfaranden och annan tvistelösning.