Vi är proffs på entreprenadjuridik - Här kan du läsa mer om våra verksamhetsområden

Våra verksamhetsområden

Entreprenadjuridik

Vi är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom entreprenadjuridik, och håller kurser i byggandets juridik.

Konsultansvar

Pedersen har mångårig erfarenhet av skadeståndsprocesser och rådgivning på konsultansvarsområdet.

Offentlig upphandling

Pedersen har djup kompetens inom området offentlig upphandling och anlitas regelbundet som juridiskt ombud vid överprövningsprocesser.

Tvistelösning

Tvister stjäl fokus från företagets kärnverksamhet och kan dessutom bli mycket kostsamma.

Allmän Affärsjuridik

I all affärsverksamhet uppstår dagligen olika juridiska frågor. Pedersen reder ut dessa åt dig.