Pedersen är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik är ett av våra stora verksamhetsområden. Byggandets rättsliga förutsättningar är färgade av den omfattande och komplexa avtalsrelationen mellan beställare och entreprenör.

Rättsområdet har sin kärna i de särskilda avtalsvillkor – allmänna bestämmelser – som byggbranschens parter utarbetat och som ger trygghet och balans i avtalsrelationen.

Vi är alltid uppdaterade inom byggbranschens villkor

En förutsättning för att lösa problem som uppstår i denna relation är kunskap om, och insikt i, byggbranschen och dess villkor.

Advokatfirman Pedersen AB är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom entreprenadjuridik, och vi håller löpande kurser för byggbranschens alla aktörer i byggandets juridik.

Därför ska du välja Pedersen

Advokatfirman Pedersen är vi inriktade på att tillgodose det moderna affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning. Hos oss får du kvalificerad rådgivning inom affärsjuridikens alla områden, men tonvikten i vår verksamhet ligger på entreprenadrätt, konsulträtt, offentlig upphandling och fastighetsrätt. Vi håller regelbundet kurser och utbildningar. Läs mer om dessa på vår Utbildningssida.

    Intresseanmälan