maria pedersen advokat på pedersen advokatbyrå

Maria Pedersen

Advokat

Utbildning

Jur. kand. Uppsala Universitet 2004.

Erfarenhet

Maria Pedersen har efter sin notarietjänstgöring vid domstol arbetat hos advokatfirman. Maria Pedersen är huvudsakligen verksam inom områdena entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling.

Språk

Svenska och engelska.

Kursverksamhet

Maria Pedersen håller kurser i lagen om offentlig upphandling, entreprenadrätt och konsulträtt.