Heldagskurs i AB 04/ABT 06 och Lagen om offentlig upphandling

Kursprogram – Förmiddag

 • Denna heldagskurs i AB 04 börjar med en genomgång i de grundläggande principer som lagen om offentlig upphandling bygger på, 1 kap 1 9 § LOU, illustrerat med konkreta exempel; praxis, vanliga frågeställningar, reservationer i anbud, krav som får ställas i en upphandling m m
 • Genomgång och analys upphandlingsförfarandena över och under tröskelvärdena, vilka kontakter får förekomma mellan upphandlande myndigheter, komplettering av anbud efter anbudstiden utgång, när och hur får den upphandlande myndigheten förhandla m m.
 • Analys av skillnaden, syfte m m avseende kvalificeringsfas och utvärderingsfas, vad är ett kvalificeringskriterium respektive utvärderingskriterium.
 • Tilldelningsbeslutet, den viktigaste handlingen i en offentlig upphandling, vilka krav finns på ett tilldelningsbeslutet och sekretessen vid upphandling

Kursprogram – Eftermiddag

 • Vanligaste tvisteföremålet , betydelsen av att fråga är om en utförandeentreprenad enligt AB 04 eller total entreprenad enligt ABT 06, är det den röda eller gula som gäller eller vad gäller?
 • Genomgång 1 kap AB 04 / 1 kap ABT 06, omfattningen av entreprenörens åtagande, vilka dimensionerande förutsättningar har entreprenören rätt att utgå från vid utformandet av sitt anbud, ansvar för egna uppgifter m m, 1:6, 1:7, 1:8
 • Genomförandet av entreprenaden, 2 kap AB 14 och ABT 06, genomgång av bestämmelserna om ÄTA-arbete.
 • Genomgång av garantibestämmelserna i AB 04 och ABT 06, vilka skillnader finns det mellan dem?
 • Genomgång kap 3, organisation, behörighet m m, kap 4, tider, kap 5 vite, kap 6, väsentlig rubbning m m, kap 7, besiktningen och besiktningens rättsverkan m m.

Du hittar fler utbildningar på vår Utbildningssida.

Därför ska du välja Pedersen

Advokatfirman Pedersen är vi inriktade på att tillgodose det moderna affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning. Hos oss får du kvalificerad rådgivning inom affärsjuridikens alla områden, men tonvikten i vår verksamhet ligger på entreprenadrätt, konsulträtt, offentlig upphandling och fastighetsrätt. Vi håller regelbundet kurser och utbildningar. Läs mer om dessa på vår Utbildningssida.

  Intresseanmälan