Kursprogram för vår halvdagskurs ABK 09

  • Vår halvdagskurs ABK 09 innehåller en historisk sammanfattande genomgång innefattandes bakgrunden till revidering av ABK 96. En genomgång av avtalsrättens koppling till ABK 09. En genomgång av den nya strukturen i ABK 09 (som numera är samma som i AB 04 och ABT 06) förord, kapitelindelning, begreppsbestämningar, kommentartexter som utökats m m.
  • Omfattningen av konsultens uppdrag, preciserat samråd och upphandling enligt 1 kap 1 § ABK 09.
  • Vilka krav ställs på konsulten vid genomförande av ett konsultuppdrag, fackmässighet m m?
  • Vad gäller när uppdraget utökas eller förändras avseende tider, underrättelse, rätt till betalning m m?
  • När kan Konsultansvar bli aktuellt. Hur skall Konsulten agera för att minimera sina risker.
  • Arvode och särskild ersättning, betalning, avbeställning och hävning, upphovsrätt m m.
  • Tvistelösning.

Vår halvdagskurs ABK 09 kan med fördel kombineras med AB 04/ABT 06 och LOU. Du hittar fler utbildningar på vår Utbildningssida.

Därför ska du välja Pedersen

Advokatfirman Pedersen är vi inriktade på att tillgodose det moderna affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning. Hos oss får du kvalificerad rådgivning inom affärsjuridikens alla områden, men tonvikten i vår verksamhet ligger på entreprenadrätt, konsulträtt, offentlig upphandling och fastighetsrätt. Vi håller regelbundet kurser och utbildningar. Läs mer om dessa på vår Utbildningssida.

    Intresseanmälan