Tvistelösning

Tvister stjäl fokus från företagets kärnverksamhet och kan dessutom bli mycket kostsamma. Det bästa är därför att genom gediget juridiskt förarbete försöka undvika att tvister uppstår. Tyvärr är detta inte alltid möjligt, och de flesta företag drabbas någon gång av en tvist. Då kan tvistelösning bli aktuellt.

När en tvist väl uppstått är det viktigt att snabbt skaffa sig en överblick över det juridiska läget och de möjligheter och risker som är förknippade med de handlingsalternativ som finns. Ibland är en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande det bästa alternativet.

Tvistelösning, processföring och förhandlingsteknik

Andra gånger kan en tvistelösning som bygger på samförstånd vara att föredra för att möjliggöra fortsatta affärsrelationer mellan parterna. Oavsett vilket handlingsalternativ som väljs ökar möjligheterna till framgång om ett ombud med ingående kunskaper i processföring, tvistelösning och förhandlingsteknik anlitas.

Därför ska du välja Pedersen

Advokatfirman Pedersen är vi inriktade på att tillgodose det moderna affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning. Hos oss får du kvalificerad rådgivning inom affärsjuridikens alla områden, men tonvikten i vår verksamhet ligger på entreprenadrätt, konsulträtt, offentlig upphandling och fastighetsrätt. Vi håller regelbundet kurser och utbildningar. Läs mer om dessa på vår Utbildningssida.

    Intresseanmälan