Heldagskurs om konsumententreprenader

Vår kurs om konsumententreprenader innehåller en genomgång av de grundläggande bestämmelser som styr entreprenadavtal med konsumenter som beställare. Vi tar upp allt från grundläggande juridiska frågor om äganderätt och lös/fast egendom till de konsumenträttsliga bestämmelser som finns i lagar och standardavtal. Reglerna i konsumenttjänstlagen och villkoren i ABS 05 och RO 05 behandlas särskilt genomgående.

Vidare behandlas hur ett ärende inom konsumententreprenader handläggs i Allmänna reklamationsnämnden och vilka regler som styr. Kursen riktar sig till hantverkare och entreprenörer som utför arbete åt konsumenter, allt från mindre renoveringsarbeten till större småhusentreprenader.

Våra jurister har mångårig erfarenhet av både konsumententreprenader och kommersiella entreprenader.

Kursprogram

 • Vad krävs för att ett avtal ska anses träffat?
 • Hur ska ett anbud utformas? Gäller muntliga avtal?
 • Hur övergår äganderätt till material under en entreprenad?
 • Vad händer om en kund går i konkurs?
 • Vilka entreprenadformer finns det?
 • Ska arbetet utföras på fast pris eller på löpande räkning?
 • Hur hanteras tilläggsarbeten? Hur ska en faktura vara upprättad och vad ska den innehålla?
 • Hur ska momsen hanteras?
 • Vilka är fördelarna med standardavtal?
 • Vad menas med att konsumenttjänstlagen är tvingande?
 • Vad händer om jag inte avråder kunden från att beställa visst arbete?
 • Ska arbetet slutbesiktigas?
 • Vad händer om besiktning inte sker?
 • Måste fel som antecknats i ett besiktningsutlåtande alltid avhjälpas?
 • Hur gör jag om kunden inte betalar. Kan jag avbryta arbetet i förtid?
 • Vilka risker måste jag räkna med enligt lagstiftningen?
 • Vad säger konsumenttjänstlagen om fel, avhjälpande och besiktning?
 • Vad gäller för betalning?
 • Måste en entreprenör följa allmänna reklamationsnämndens utslag?

Och mycket mer information om just konsumententreprenader…

Du hittar fler utbildningar på vår Utbildningssida.

Därför ska du välja Pedersen

Advokatfirman Pedersen är vi inriktade på att tillgodose det moderna affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning. Hos oss får du kvalificerad rådgivning inom affärsjuridikens alla områden, men tonvikten i vår verksamhet ligger på entreprenadrätt, konsulträtt, offentlig upphandling och fastighetsrätt. Vi håller regelbundet kurser och utbildningar. Läs mer om dessa på vår Utbildningssida.

  Intresseanmälan