Offentlig upphandling (LOU)

Reglerna om LOU berör alla former av upphandling på främst det statliga och kommunala området. Såväl köp av varor och tjänster som byggentreprenader är underkastade ett rigoröst EG-rättsligt regelsystem.

Komplexiteten i regelsystemet ställer krav på både hög kompetensnivå och en omfattande erfarenhet av olika juridiska problemställningar, från att utarbeta förfrågningsunderlag till överprövnings- och skadeståndsprocesser.

Advokatfirman Pedersen har djup kompetens inom området offentlig upphandling och anlitas regelbundet som juridiskt ombud vid överprövningsprocesser enligt LOU.

Därför ska du välja Pedersen

Advokatfirman Pedersen är vi inriktade på att tillgodose det moderna affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning. Hos oss får du kvalificerad rådgivning inom affärsjuridikens alla områden, men tonvikten i vår verksamhet ligger på entreprenadrätt, konsulträtt, LOU och fastighetsrätt. Vi håller regelbundet kurser och utbildningar. Läs mer om dessa på vår Utbildningssida.

    Intresseanmälan