Konsultansvar

En särskild del av juridiken är konsulternas ansvar. Projektledare, IT-konsulter, finansiella rådgivare, arkitekter, projektörer, besiktningsmän m.fl. som utför sina tjänster i nära samarbete med sina kunder har ett inte obetydligt ansvar för det arbete de utför. De ekonomiska följderna kan bli omfattande om inte kundens konsultansvar regleras på ett genomtänkt sätt.

Advokatfirman Pedersen har mångårig erfarenhet av skadeståndsprocesser och rådgivning på konsultansvarsområdet.

Därför ska du välja Pedersen

Advokatfirman Pedersen är vi inriktade på att tillgodose det moderna affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning. Hos oss får du kvalificerad rådgivning inom affärsjuridikens alla områden, men tonvikten i vår verksamhet ligger på entreprenadrätt, konsulträtt, offentlig upphandling och fastighetsrätt. Vi håller regelbundet kurser och utbildningar. Läs mer om dessa på vår Utbildningssida.

    Intresseanmälan