Anna Öster

Biträdande jurist

Anställd sedan 2024.

Utbildning

Juristexamen Göteborgs Universitet 2024.

Erfarenhet

Anna Öster är sedan 2024 verksam vid Advokatfirman Pedersen. Anna arbetar huvudsakligen med entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling.

Språk

Svenska, engelska och tyska.