Om advokatfirman

Välkommen till Pedersen

På Advokatfirman Pedersen är vi inriktade på att tillgodose det moderna affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning. Hos oss får du kvalificerad rådgivning inom affärsjuridikens alla områden, men tonvikten i vår verksamhet ligger på entreprenadrätt, konsulträtt, offentlig upphandling och fastighetsrätt.

Advokatfirman har stor erfarenhet av att bistå med råd och stöd vid planering av infrastrukturprojekt, upprättandet av förfrågningsunderlag, kravspecifikationer, genomförandet av offentliga och privata upphandlingar, förhandlingar, avtalsskrivning och avtalstolkning, genomförandet av efterbehandlingsentreprenader, utkrävande av konsultansvar, samt vid domstolsprocesser, skiljeförfaranden och annan tvistelösning

Namnet Pedersen är sedan länge förknippat med entreprenadrätt. Advokatfirman är inriktad mot entreprenadrätt, konsulträtt, offentlig upphandling och fastighetsrätt. Vårt arbete kännetecknas av hög service, tillgänglighet och korta ledtider. Advokatfirmans utgångspunkt är att en bra advokat måste vara mer än en skicklig jurist.

En bra advokat måste även kunna göra affärsmässiga bedömningar och se helheten. Det är där vi excellerar.

Därför ska du välja oss

Vårt namn är sedan länge förknippat med entreprenadrätt. Advokatfirman är inriktad mot entreprenadrätt, konsulträtt, offentlig upphandling och fastighetsrätt.

Vårt arbete kännetecknas av hög service, tillgänglighet och korta ledtider. Advokatfirmans utgångspunkt är att en bra advokat måste vara mer än en skicklig jurist.

En bra advokat måste även kunna göra affärsmässiga bedömningar och se helheten. Det är där Pedersen excellerar.

Våra medarbetare

Möt vårt juristteam

Här kan du läsa mer om oss

Jan Andersson

Jan Andersson

Advokat
Maria Pedersen

Maria Pedersen

Advokat
Benjamin von Gohren

Benjamin von Gohren

Biträdande jurist
Anna Öster

Anna Öster

Biträdande jurist
Monika Cieplik

Monika Cieplik

Biträdande jurist
Dalia Folaih

Dalia Folaih

Biträdande jurist
Sara Andersson

Sara Andersson

Biträdande jurist
Karin Thufvesson

Karin Thufvesson

Administration