Onsdagsmöten

Advokatfirman Pedersen har under lång tid anordnat frukostmöten, startmöten och numera onsdagsmöten. Denna aktivitet har varit mycket uppskattad och intresset har varit stort. Mötena präglas av en trevlig och positiv stämning med tillfälle till diskussion, fördjupning och möjlighet att lära känna nya trevliga människor i branschen.

Alla som är intresserade av entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling är välkomna.

Finns det ett bättre sätt att starta upp dagen än under trevliga former med frukost och föredragningar om intressanta frågeställningar och analyser av de senaste avgörandena från domstolarna avseende entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling?

Onsdagsmötena hålls varje onsdag, med undantag för sommar, jul och andra ledigheter. Mötena pågår under en timme från 07.30 till 08.30. Kaffe serveras från 07.00. Mötena är kostnadsfria.

Ämnena är relevanta teman inom advokatfirmans rättsområden med tillfällen till variation, diskussion och fördjupning.

Den som vill ha inbjudan till onsdagsmötena kan e-posta sina kontaktuppgifter till ”info@pedersen.se”. I inbjudan anges vilka ämnen som kommer att behandlas. Inbjudan skickas ca två veckor före det onsdagsmöte som inbjudan avser.

Välkommen!