Monika Cieplik

Biträdande jurist

Anställd sedan 2023.

Utbildning

Juristexamen Lunds Universitet 2020.

Erfarenhet

Monika Cieplik är sedan 2023 verksam vid Advokatfirman Pedersen. Monika arbetar huvudsakligen med entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling.

Språk

Svenska, engelska och polska.