Heldagskurs i entreprenadrätt; AB 04 / ABT 06

Kursprogram: AB 04 och ABT 06

 • Vad är entreprenadrätt?  Bakgrunden till AB 04 och ABT 06. Entreprenadrättens koppling till avtalsrätten.
 • Omfattningen av entreprenörens åtagande, vilka förutsättningar har entreprenören rätt att utgå från när entreprenören utformar sitt anbud. Ansvar för egna uppgifter och vad krävs av entreprenören om och när entreprenören besöker arbetsområdet. Vad innebär det att entreprenören skall göra en fackmässig bedömning?
 • ÄTA-arbete, vad är ett ÄTA, när föreligger inte ett ÄTA, kan bestämmelserna om ÄTA komma i konflikt med LOU, vad krävs innan ett ÄTA-utförs, när kan beställaren vägra att betala för ÄTA, vad bör parterna tänka på, underrättelseplikt mm.
 • Organisation och behörighet, startmöte, byggmöte, beställarens kontroll m m.
 • Tider och tidsförlängning, när har entreprenören rätt till tidsförlängning, när har entreprenören rätt till ersättning för hinder, hur skall entreprenadtiden bestämmas med mera.
 • Ansvar, skadestånd, vite och jämkning av vite , garantibestämmelser m m.
 • Ekonomi, preskriptionsfrister, väsentlig rubbning, ändrade förutsättningar m m.
 • Hävning och vilka förutsättningar som ger rätt till hävning av ett entreprenadkontrakt, skadestånd vid hävning.
 • Tvist och förenklad tvistelösning.

Du hittar fler utbildningar på vår Utbildningssida.

Därför ska du välja Pedersen

Advokatfirman Pedersen är vi inriktade på att tillgodose det moderna affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning. Hos oss får du kvalificerad rådgivning inom affärsjuridikens alla områden, men tonvikten i vår verksamhet ligger på entreprenadrätt, konsulträtt, offentlig upphandling och fastighetsrätt. Vi håller regelbundet kurser och utbildningar. Läs mer om dessa på vår Utbildningssida.

  Intresseanmälan