Vår expertis

Pedersen är sedan länge förknippat med entreprenadrätt. Advokatfirman är inriktad mot entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling.

Vad vi gör

Advokatfirman Pedersen har stor erfarenhet av komplexa bygg- anläggnings- och installationsentreprenader samt att bistå med råd och stöd vid samhällsplanering och infrastrukturprojekt.

Proffs på entreprenadjuridik

Hos oss får du kvalificerad rådgivning inom entreprenadjuridikens alla områden. Vi tillgodoser affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning.

Välkommen till Pedersen

Vi är proffs på entreprenadjuridik

Namnet Pedersen är sedan länge förknippat med entreprenadrätt. Advokatfirman är inriktad mot entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling.

På Advokatfirman Pedersen är vi inriktade på att tillgodose det moderna affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning.

Hos oss får du kvalificerad rådgivning inom entreprenadjuridikens alla områden. Tonvikten i vår verksamhet ligger på entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling.

Advokatfirman Pedersen har stor erfarenhet av att bistå med råd och stöd vid planering av infrastrukturprojekt, upprättandet av förfrågningsunderlag, kravspecifikationer, genomförandet av offentliga och privata upphandlingar.

Pedersen har även stor erfarenhet av förhandlingar, avtalsskrivning och avtalstolkning, genomförandet av efterbehandlingsentreprenader, utkrävande av konsultansvar, samt vid domstolsprocesser, skiljeförfaranden och annan tvistelösning.

Vårt arbete kännetecknas av hög service, tillgänglighet och korta ledtider. Advokatfirmans utgångspunkt är att en bra advokat måste vara mer än en skicklig jurist.

En bra advokat måste även kunna göra affärsmässiga bedömningar och se helheten. Det är där Pedersen excellerar.

Vi är proffs på entreprenadjuridik

Våra verksamhetsområden

Entreprenadjuridik

Vi är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom entreprenadjuridik, och håller kurser i byggandets juridik.

Konsultansvar

Pedersen har mångårig erfarenhet av skadeståndsprocesser och rådgivning på konsultansvarsområdet.

Offentlig upphandling

Pedersen har djup kompetens inom området offentlig upphandling och anlitas regelbundet som juridiskt ombud vid överprövningsprocesser.

Tvistelösning

Tvister stjäl fokus från företagets kärnverksamhet och kan dessutom bli mycket kostsamma.

Allmän Affärsjuridik

I all affärsverksamhet uppstår dagligen olika juridiska frågor. Pedersen reder ut dessa åt dig.

Möt våra medarbetare

Pedersens juristteam

Här hittar du information och kontaktuppgifter till våra jurister

Jan Andersson

Jan Andersson

Advokat
Maria Pedersen

Maria Pedersen

Advokat
Benjamin von Gohren

Benjamin von Gohren

Biträdande jurist
Anna Öster

Anna Öster

Biträdande jurist
Monika Cieplik

Monika Cieplik

Biträdande jurist
Dalia Folaih

Dalia Folaih

Biträdande jurist
Sara Andersson

Sara Andersson

Biträdande jurist
Karin Thufvesson

Karin Thufvesson

Administration