Dalia Folaih

Biträdande jurist

Anställd sedan 2022.

Utbildning

Juristexamen Göteborgs Universitet 2022.

Erfarenhet

Dalia Folaih är sedan 2022 verksam vid Advokatfirman Pedersen. Dalia arbetar huvudsakligen med entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling.

Språk

Svenska och engelska.