Jan Andersson, Advokat

Jan Andersson

Advokat

Anställd sedan 2006.

Utbildning

Jur. kand. Uppsala universitet 1993.

Erfarenhet

Jan Andersson har tidigare arbetat vid domstol, bl a med upphandlingsmål. Därefter arbetade Jan Andersson vid projektledningsföretag med entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling. Jan Andersson arbetar huvudsakligen med ärenden inom entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling.

Språk

Svenska och engelska.

Kursverksamhet

Jan Andersson håller kurser i entreprenadrätt, AB 04/ABT 06, konsulträtt, ABK 09 och offentlig upphandling.