Allmän affärsjuridik, juridiska frågor och villkor

I all affärsverksamhet uppstår dagligen olika juridiska frågor. Till detta kommer att villkoren för det moderna affärslivet genomgår ständiga förändringar och att det därför kan vara svårt för många företag att hålla sig ajour med de juridiska spelreglerna. Vi hjälper dig med dina ärenden om allmän affärsjuridik.

Allmän affärsjuridik samt snabb och tillförlitlig rådgivning

Alla företag är därför beroende av snabb och tillförlitlig affärsjuridisk rådgivning. Det kan t.ex. röra sig om försäkrings- och finansieringsfrågor, avtalsskrivning, tillstånds- och registreringsfrågor, förhandlingar, företagssammanslagningar och juridisk riskanalys.

Därför ska du välja Pedersen

Advokatfirman Pedersen är vi inriktade på att tillgodose det moderna affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning. Hos oss får du kvalificerad rådgivning inom affärsjuridikens alla områden, men tonvikten i vår verksamhet ligger på entreprenadrätt, konsulträtt, offentlig upphandling och fastighetsrätt. Vi håller regelbundet kurser och utbildningar. Läs mer om dessa på vår Utbildningssida.

    Intresseanmälan