Sara Andersson

Biträdande jurist

Anställd sedan 2021.

Utbildning

Juristexamen Lunds Universitet 2020.

Erfarenhet

Sara Andersson är sedan 2021 verksam vid Advokatfirman Pedersen. Sara arbetar huvudsakligen med entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling.

Språk

Svenska och engelska.

Kursverksamhet

Sara Andersson håller kurser i byggarbetsmiljö (BAS-P/U).