Kort checklista för beställaren vid felavhjälpande   1. Glöm inte att reklamera fel Beställaren har en skyldighet att utan dröjsmål skriftligen reklamera fel till entreprenören om beställaren efter att ha tagit entreprenaden, eller del av den i bruk, upptäcker fel eller skada på grund av fel. Skriftlighetskravet är uppfyllt även om reklamationen skickas per e-post…