Jan Andersson

  • 13 juni, 2019
  • Pedersen
Anställd sedan 2006. Utbildning Jur. kand. Uppsala universitet 1993. Erfarenhet Jan Andersson har tidigare arbetat vid domstol, bl a med upphandlingsmål. Därefter arbetade Jan Andersson vid projektledningsföretag med entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling. Jan Andersson arbetar huvudsakligen med ärenden inom entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling. Språk Svenska och Engelska Kursverksamhet Jan Andersson håller kurser i [...]

Maria Pedersen

  • 13 juni, 2019
  • Pedersen
Utbildning Jur. kand. Uppsala Universitet 2004. Erfarenhet Maria Pedersen har efter sin notarietjänstgöring vid domstol arbetat hos advokatfirman. Maria Pedersen är huvudsakligen verksam inom områdena entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling. Språk Svenska, Engelska Kursverksamhet Maria Pedersen håller kurser i lagen om offentlig upphandling, entreprenadrätt och konsulträtt.