Elvira Ferrarini

  • 13 juni, 2019
  • Pedersen
Anställd sedan 2018. Utbildning Jur. kand. Stockholms Universitet, 2018 Erfarenhet Elvira Ferrarini är sedan 2018 verksam vid Advokatfirman Pedersen. Elvira arbetar huvudsakligen med entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling. Elvira har tidigare varit verksam vid Hyres- och arrendenämnden i Stockholm. Språk Svenska, Engelska Kursverksamhet Elvira Ferrarini håller kurser i byggarbetsmiljö (BAS-P/U) samt konsumententreprenad.

Jan Andersson

  • 13 juni, 2019
  • Pedersen
Anställd sedan 2006. Utbildning Jur kand Uppsala universitet 1993 Erfarenhet Jan Andersson har tidigare arbetat vid domstol, bl a med upphandlingsmål. Därefter arbetade Jan Andersson vid projektledningsföretag med entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling. Jan Andersson arbetar huvudsakligen med ärenden inom entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling. Språk Svenska och Engelska Kursverksamhet Jan Andersson håller kurser i [...]

Maria Pedersen

  • 13 juni, 2019
  • Pedersen
Utbildning Jur. kand. Uppsala Universitet 2004 Erfarenhet Maria Pedersen har efter sin notarietjänstgöring vid domstol arbetat hos advokatfirman. Maria Pedersen är huvudsakligen verksam inom områdena entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling. Språk Svenska, Engelska Kursverksamhet Maria Pedersen håller kurser i lagen om offentlig upphandling, entreprenadrätt och konsulträtt.