Konsultansvar

En särskild del av juridiken är konsulternas ansvar. Projektledare, IT-konsulter, finansiella rådgivare, arkitekter, projektörer, besiktningsmän m.fl. som utför sina tjänster i nära samarbete med sina kunder har ett inte obetydligt ansvar för det arbete de utför. De ekonomiska följderna kan bli omfattande om inte ansvaret regleras på ett genomtänkt sätt.

Advokatfirman Pedersen har mångårig erfarenhet av skadeståndsprocesser och rådgivning på konsultansvarsområdet.