Hel eller halvdagskurs: Entreprenadbesiktning

Besiktningar, 7 kap AB 04 och ABT 06

Dagen eller halvdagen ägnas i sin helhet åt 7 kap i AB 04/ABT 06. Steg för steg och analyseras paragraferna i 7 kap AB 04 / ABT 06 och de olika situationer som kan uppstå vid verkställandet av besiktningar, avtalsrättliga förutsättningar mm. Ingen fråga är för liten för att inte dryftas ordentligt. Perfekt för de som tröttnat på att man aldrig hinner detta på vanliga grundkurser.

 • Besiktningsformer.
 • rättsverkan av besiktning och rättsverkan av besiktningsformer som inte finns.
 • Syftet med de olika besiktningsformerna.
 • Vilken besiktning skall användas i olika situationer?
 • Vem utser besiktningsman.
 • Uppdelning av en entreprenad när huvuddelar inte är avtalad.
 • Garantitiden – godkännande av delar.
 • Avtalsrättsliga frågeställningar som kan bli aktuella  när t ex bostadsrätter säljs under garantitiden. Vem ska reklamation göras till för fel som framträder?
 • Vad gäller om en part är missnöjd med en besiktning mm.
 • Hur skall en besiktningsman agera rent praktiskt, avbrytande av besiktning, fortsatt slutbesiktning mm.
 • Överbesiktning, domstolsprövning, formalia mm.
 • Besiktningen som bevismedel i domstol mm.
 • Besiktningsmannens ansvar för utfört uppdrag mm, vad krävs av en besiktningsman, hur skall besiktningsmannen agera om skadeståndsanspråk riktas mot besiktningsmannen.
 • Jämförelse och analys av 7 kap ABT. Skillnader likheter mm

… och mycket mer.