Starta dagen med ett startmöte på Pedersen!

Advokatfirman Pedersens frukostmöten har varit uppskattade och intresset har varit stort. Allt har dock sin tid. Därför kommer advokatfirman att sluta med att genomföra frukostmöten.

Advokatfirman kommer därför fr o m med september 2011 börja med hålla startmöten. Finns det ett bättre sätt att starta upp dagen än med frukost hos Pedersen med intressanta frågeställningar avseende entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling mm? Startmötena kommer att ha olika relevanta teman inom advokatfirmans rättsområden med tillfällen till variation, diskussion och fördjupning. Inbjudan kommer att skickas ut inför varje startmöte.

Läs mer om aktuella startmöten