Catharina Lilliehöök

Biträdande jurist

Anställd sedan 2021.

Utbildning

Jur. kand Stockholms universitet 2020

Erfarenhet

Catharina Lilliehöök är sedan 2021 verksam vid Advokatfirman Pedersen.  Catharina arbetar huvudsakligen med entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling.

Språk

Svenska, Engelska

Kursverksamhet

Catharina Lilliehöök håller kurser i byggarbetsmiljö (BAS-P/U).