Länkar

Rättskällor

Regeringen
Lagar, SOU, propositioner, m.m.
Notisum – Rättsnätet
På Rättsnätet finns lagar, förarbeten, myndighetsnormer, europarätt, SFS-guide, rättsfallsregister, domar, laglistor och Notisum Miljö.

Organisationer / myndigheter

Byggkeramikrådet
Byggkeramikrådet är ett serviceorgan med branschföreningen PER, Plattsättningsentreprenörers Riksförening och Kakelföreningen som huvudmän.
VVS-Installatörerna
Bransch- och arbetsgivarförbundet för företag inom VVS, kyla, industrirör och teknisk isolering.
Boverket
Boverket är nationell myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Utfärdar föreskrifter för byggande i Boverkets Författningssamling.
Trä- och möbelindustriförbundet (TMF)
TMF – Trä- och Möbelindustrförbundet – är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag i möbel- och träförädlande industri i Sverige.
Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR)
SBR är en ideell yrkesorganisation, politiskt och fackligt obunden, för kvalificerade byggingenjörer.
Sveriges Advokatsamfund

Övrigt

Byggindustrin
Tidningen vänder sig främst till tjänstemän inom byggbranschen och är tillsammans med Byggförlaget ett dotterbolag Sveriges Byggindustrier.