10 vanliga entreprenadrättsliga tvistefrågor

  1. Vad gäller om beställaren och entreprenören har olika uppfattningar om vad som skall ingå i kontraktsarbetena eller i entreprenörens åtagande?
  2. Vilka förutsättningar har entreprenören rätt att utgå från när entreprenören utformade sitt anbud?
  3. Vad gäller om, omständigheter som är hänförliga till beställaren, innebär att entreprenören hindras i sitt arbete?
  4. Vad gäller när beställaren kommer med önskemål eller propåer om att entreprenören skall skynda på entreprenadarbetena?
  5. Vad gäller vid bristande underrättelser från både beställare och entreprenör avseende ÄTA, tidsförlängning, hinder mm.?
  6. Vad gäller vid ofullständig eller bristfällig dokumentation/underlag avseende ÄTA?
  7. Vad gäller om omständigheter inträffar så att förutsättningarna för entreprenadarbetenas genomförande rubbas väsentligt?
  8. Vad gäller om beställaren och entreprenör har olika uppfattningar om anledningen till att färdigställandet av entreprenadarbetena försenats?
  9. Vilken ersättning har entreprenören rätt till avseende ÄTA, försening hinder och rubbning?
  10. Vad gäller om beställare och entreprenör har olika uppfattningar om hur självkostnaden skall beräknas vid utförande av ÄTA?