Tvistelösning

Tvister stjäl fokus från företagets kärnverksamhet och kan dessutom bli mycket kostsamma. Det bästa är därför att genom gediget juridiskt förarbete försöka undvika att tvister uppstår. Tyvärr är detta inte alltid möjligt, och de flesta företag drabbas någon gång av en tvist. När en tvist väl uppstått är det viktigt att snabbt skaffa sig en överblick över det juridiska läget och de möjligheter och risker som är förknippade med de handlingsalternativ som finns. Ibland är en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande det bästa alternativet. Andra gånger kan en lösning som bygger på samförstånd vara att föredra för att möjliggöra fortsatta affärsrelationer mellan parterna. Oavsett vilket handlingsalternativ som väljs ökar möjligheterna till framgång om ett ombud med ingående kunskaper i processföring och förhandlingsteknik anlitas.