Offentlig upphandling

Reglerna om offentlig upphandling berör alla former av upphandling på främst det statliga och kommunala området. Såväl köp av varor och tjänster som byggentreprenader är underkastade ett rigoröst EG-rättsligt regelsystem. Komplexiteten i regelsystemet ställer krav på både hög kompetensnivå och en omfattande erfarenhet av olika juridiska problemställningar, från att utarbeta förfrågningsunderlag till överprövnings- och skadeståndsprocesser. Advokatfirman Pedersen har djup kompetens inom området offentlig upphandling och anlitas regelbundet som juridiskt ombud vid överprövningsprocesser enligt lagen om Offentlig upphandling, ( LOU).