Konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar tvister mellan konsument och advokatbyrå angående tjänst som advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Mer information om konsumenttvistnämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Postadress till : Box 27321, 10254 Stockholm