Fastighetsrätt

Advokatfirman kan biträda vid fastighetsöverlåtelser, besiktningsfrågor, vid ansvarsfrågor gällande fel i fastigheter, ärenden rörande tillämpning av PBL, överklagande av bygglov samt övrigt förekommande juridiska ärenden på fastighetsrättens område. Advokatfirman ger regelbundet kurser för olika sammanslutningar av fastighetsägare, med tonvikt på kommersiell fastighetsrätt.