Entreprenadjuridik

Byggandets rättsliga förutsättningar är färgade av den omfattande och komplexa avtalsrelationen mellan beställare och entreprenör. Rättsområdet har sin kärna i de särskilda avtalsvillkor – allmänna bestämmelser – som byggbranschens parter utarbetat och som ger trygghet och balans i avtalsrelationen. En förutsättning för att lösa problem som uppstår i denna relation är kunskap om, och insikt i, byggbranschen och dess villkor. Advokatfirman Pedersen AB är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom entreprenadjuridik, och vi håller löpande kurser för byggbranschens alla aktörer i byggandets juridik.