Maria Pedersen

(f.1979)
Advokat

Erfarenhet

Maria Pedersen har efter sin notarietjänstgöring vid domstol arbetat hos advokatfirman. Maria Pedersen är huvudsakligen verksam inom områdena entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling.

Språk

Svenska
Engelska

Kurser

Maria Pedersen håller kurser i lagen om offentlig upphandling och konsumentreprenader.

Kontaktinfo

Telefon:     08-440 42 79
Mobilnr:     076-0099963
Epost maria.pedersen@pedersen.se