Heldagskurs Grundkurs PBL & BBR

Kursen ger en grundläggande orientering av PBL och de intresseavvägningar som görs i t.ex. detaljplan- och bygglovsärenden, plansystem och detaljplaneprocessen. Vi behandlar bygglov, marklov, utformnings- och egenskapskrav på byggnader. Vi lägger särskild vikt vid utformningskraven för byggnader i PBL, PBF och BBR samt byggprocessen enligt PBL med kontrollplan och kontrollansvar.

Kursprogram

  • Allmänt om PBL.
  • Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.
  • Plansystemet och den nya detaljplaneprocessen.
  • Utformnings- och egenskapskrav på byggnader – PBL, PBF och BBR
  • Bygglov, marklov m.m. bl.a. de nya Attefallsåtgärderna.
  • Processen hos kommunen.
  • Byggprocessen enligt PBL.
  • Sanktionssystemet.