Heldagskurs AB 04/ABT 06 och Lagen om offentlig upphandling

Kursprogram

Förmiddag

  • Genomgång grundläggande principer som lagen om offentlig upphandling bygger på, 1 kap 1 9 § LOU, illustrerat med konkreta exempel; praxis, vanliga frågeställningar, reservationer i anbud, krav som får ställas i en upphandling m m
  • Genomgång och analys upphandlingsförfarandena över och under tröskelvärdena, vilka kontakter får förekomma mellan upphandlande myndigheter, komplettering av anbud efter anbudstiden utgång, när och hur får den upphandlande myndigheten förhandla m m.
  • Analys av skillnaden, syfte m m avseende kvalificeringsfas och utvärderingsfas, vad är ett kvalificeringskriterium respektive utvärderingskriterium.
  • Tilldelningsbeslutet, den viktigaste handlingen i en offentlig upphandling, vilka krav finns på ett tilldelningsbeslutet och sekretessen vid upphandling

Eftermiddag

  • Vanligaste tvisteföremålet , betydelsen av att fråga är om en utförandeentreprenad enligt AB 04 eller total entreprenad enligt ABT 06, är det den röda eller gula som gäller eller vad gäller?
  • Genomgång 1 kap AB 04 / 1 kap ABT 06, omfattningen av entreprenörens åtagande, vilka dimensionerande förutsättningar har entreprenören rätt att utgå från vid utformandet av sitt anbud, ansvar för egna uppgifter m m, 1:6, 1:7, 1:8
  • Genomförandet av entreprenaden, 2 kap AB 14 och ABT 06, genomgång av bestämmelserna om ÄTA-arbete.
  • Genomgång av garantibestämmelserna i AB 04 och ABT 06, vilka skillnader finns?
  • Genomgång kap 3, organisation, behörighet m m, kap 4, tider, kap 5 vite, kap 6, väsentlig rubbning m m, kap 7, besiktningen och besiktningens rättsverkan m m