Ulrika Dahlberg

Advokat
(f. 1986)
Anställd sedan 2011

Utbildning

Jur. kand. Örebro Universitet 2011

Erfarenhet

Ulrika Dahlberg är sedan 2011 verksam vid Advokatfirman Pedersen. Ulrika arbetar huvudsakligen med entreprenadrätt, konsulträtt, fastighetsrätt och tvistelösning.

Språk

Svenska, engelska

Kontaktinfo

Telefon 08 440 42 76
Mobil 0760 099965
Epost ulrika.dahlberg@pedersen.se